Cursul de germană al celor mici este axat pe diverse jocuri pedagogice și comunicare dezvoltând astfel și alte aptitutini ale copiilor cum ar fi spiritul de echipă. Scopul opționalelor este să dezvolte vocabularul și gradul de înțelegere al limbii germane.

Centrul nostru lingvistic oferă opționale de limba germană pentru grădinițe și afterschool-uri în orice sector din București și în împrejurimile orașului.

La sfârșitul cursurilor de limba germană fiecare cursant va susține un mic "examen" ce va consta în realizarea unor poezii sau scenete în limba germană în urmă căruia va primi o diplomă care va atestă faptul că a absolvit cursul centrului nostru lingvistic. 

Curs limba germană - GRUP

Cursurile se vor desfășura în grupe alcătuite din 5-9 copii pe parcursul a 16 ședințe.

Oferta pentru fiecare colaborare se va face individual fiecărei instituții în parte în urma solicitării dumneavoastră.

Cursantul va dobândi abilități de înțelegere, vorbire și scriere în limba germană în funcție de nivelul lingvistic absolvit: Începător, Intermediar, Avansat.